Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Micke Carlsson, Sunday, May 21, 2023, 13:28 (12 dagar sedan) @ Jan Langstrom
Redigerad av Micke Carlsson, Sunday, May 21, 2023, 13:49

Nu blir det ju snabbt lite korthugget och kategoriskt i ett snabbt forum som detta, men jag skulle säga att 2018/762 innehållet svaret på alla grubblerier om hur i hela Helgoland man ska klara att ens läsa och förstå alla dessa myndighetskrav.

I EU-förordning 2018/762 bilaga I står, bland mycket annat, följande:


2.3 Roller, ansvar, ansvarsskyldighet och befogenheter inom organisationen
[...]
2.3.2 Organisationen ska säkerställa att personal med delegerat ansvar för säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter ska ha behörighet, kompetens och lämpliga resurser för att utföra sina arbetsuppgifter utan att påverkas negativt av andra funktioner inom verksamheten.

Vi pratar inte bara lokförare nu, utan personal med delegerat (i Sverige heter det "arbetsfördelat", man delegerar inte längre) ansvar för säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som t ex att ta fram, implementera och förvalta ett säkerhetsstyrningssystem. Organisationen ska tillse att dessa har kompetens och resurser för detta.


4.2 Kompetens
4.2.1 Organisationens kompetensstyrningssystem ska säkerställa att personal som har en roll som påverkar säkerheten har kompetens för de säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som de ansvarar för (se 2.3 Roller, ansvar, ansvarsskyldighet och befogenheter inom organisationen), vilket minst ska omfatta

a) fastställande av den kompetens (dvs. kunskap, färdigheter, beteenden och attityder på andra områden än tekniska områden) som krävs för säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter,
b) urvalsprinciper (krav på grundläggande utbildningsnivå, psykisk och fysisk lämplighet),
c) grundläggande utbildning, erfarenhet och kvalifikationer,
d) fortlöpande utbildning och regelbunden uppdatering av befintlig kompetens,
e) regelbunden kompetensbedömning och kontroll av psykisk och fysisk lämplighet för att säkerställa att kvalifikationer och färdigheter upprätthålls fortlöpande,
f) särskild utbildning avseende relevanta delar av säkerhetsstyrningssystemet så att de kan utföra sina säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.

4.2.2 Organisationen ska tillhandahålla ett utbildningsprogram enligt punkt 4.2.1 c, d och f för personal som utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter, som säkerställer att
a) programmet genomförs med hänsyn till de identifierade kompetenskraven och personalens enskilda behov

Nu kan det avse en lokförare men precis lika mycket en handläggare med ansvar för att ta fram och förvalta ett säkerhetsstyrningssystem (enligt punkt f ovan). Att en lokförare ska ha utbildning det köper alla, men varför är det inte lika enkelt att se att en handläggare också kan behöva det?

Redan i föregångaren, EU-förordning 1158/2010 bilaga II stod det i kravet N.1.g att det behövs ett program för:

särskild utbildning i säkerhetsstyrningssystemet för personal som arbetar med att säkerställa att säkerhetsstyrningssystemet fungerar.

Det kravet finns ju kvar naturligtvis, i den nya förordningen, men mer allmänt och övergripande beskrivet. Det gäller även inte minst styrelsen som har övervakningsuppgifter gentemot handläggaren.

Vi skulle inte sätta någon att köra lok utan att försäkra oss om deras utbildning. Men resonerar vi likadant när det kommer till handläggare? Är det så konstigt att det inte går jättebra att köra säkerhetsstyrningssystem utan rätt kunskaper precis som vi förstår att det inte går bra att köra lok utan rätt kunskaper?

Organisationen måste börja med att säkra kompetensen hos handläggarna innan det går att börja att "köra tillstånd". Det sker inte genom trolleri utan genom t ex utbildning, precis som för en lokförare.

Det blir ju svårt det här om man jobbar från fel håll. "Här är min svåger, han ska köra loket men han har aldrig sett ett lok förut. Jaja, vi provar väl så lär han sig efterhand."

Observera att utbildning inte betyder akademisk utbildning utan lika gärna kan avse en intern kursverksamhet uppbyggd på det sätt som svarar mot organisationens fastställda kompetenskrav för olika roller. Det behöver inte vara så märkvärdigt för att uppfylla kraven i förordningen eller behoven i verksamheten.

Här skulle förbunden MRO och JHRF kunna stötta genom att hjälpa medlemmarna definiera en sådan kompetens och tillhandahålla utbildning för föreningarnas handläggare. Till exempel. Därifrån har sedan föreningarna egen kompetens att fortsätta med sitt och klarar av att byta funktionärer i takt med att folk vill göra annat med sina liv.


Hela tråden: