Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Göran Kannerby, Sunday, May 21, 2023, 18:58 (12 dagar sedan) @ Micke Carlsson

I detta fall är det organisationen som ska fastställa kravet. Det gäller en tågmästare eller tågklarerare också. Bara lokföraren omfattas av externa krav på själva kompetensinnehållet (lag). Administratören behöver inte nödvändigtvis omfattas av en behörighet, men det finns ett kompetenskrav att definiera eftersom det står rätt upp och ner i lagtext att den ska definieras, så att den kan implementeras där den må saknas. Definitionen kan vara luddigare än för en tågmästare, men organisationen ska ändå beskriva ett kompetenskrav för att klara en trafiksäkerhetspåverkande uppgift som t ex att sitta i styrelsen, vara säkerhetshandläggare, eller tillsyningsman växling.

Då är den intressanta frågan vilka sådana administrativa kompetenskravsspecifikationer som det finns inom branschen, alltså inkluderat Trafikverket, SJ m fl.


Hela tråden: