Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Micke D ⌂, Oxelösund, Sunday, May 21, 2023, 20:57 (130 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Om det är mitt svar du refererar till, så var tanken att beroende på hur och till vad man använder en tjänst till så kan den fungera ypperligt. Att ta en tjänst oavsett om den är ideell eller avlönad för att klara vissa delar av helheten kan båda fungera ypperligt i förhållande till vad det ska göra. Det hela handlar om att vara ett stöd, inte en reell utförare av den totala helheten. I mina båda fall ideellt resp. yrkesliv har detta arbetssätt fungerat ypperligt att kombinera utifrån säkerhetsstyrningssystem resp. certifierat kvalitetssystem.
Slutsats är alltså att verksamheten gör det stora arbetet med sitt egna system. Hjälp kan tas som en extra resurs i arbetet.

--
Oxelösunds Jvg.museum, Sörmlands Veteranjärnväg www.fsvj.se
Lokmuseet, Grängesbergsbanornas Jvg.museum www.gbbj.nu
"Sveriges längsta TGOJ veteranjärnväg", där historien visas i olika skepnader.


Hela tråden: