Ansöka trafiktillstånd -- Styrelseledamöters valbarhet mm. (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Göran Kannerby, Monday, May 22, 2023, 07:08 (12 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Rätten att fritt organisera sig i Sverige finns i Regeringsformen, en grundlag. Svensk FörfattningsSamling (SFS) 1974:152, 2 kap 1 §:

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
[...]
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften

En förening har rätt att välja vem de vill till styrelsen men det innebär inte automatiskt att myndighetskrav relaterade till person kommer i andra hand. I alla fall svenska myndigheter menar ju att rättigheter kommer först då vissa grundkrav uppfylls. Regeringsformen ställer inte som krav att organisationer ska vara demokratiska och om de ändå råkar vara det på grund av andra slags krav (t ex för bidrag) så påverkar det inte rättigheterna till att erhålla tillstånd.

Eftersom TS kontrollerar de som sitter i styrelsen misstänker jag att det inte är fullt så enkelt som du får det att låta. Jag gissar att om någon i styrelsen inte uppfyller TS förväntningar leder till att föreningen inte får tillstånd, alternativt att tillståndet dras in.

Alternativet vore att denna personkontroll inte fyller någon funktion.


Hela tråden: