Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Överkörmästaren, Monday, May 22, 2023, 07:51 (12 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Om det är mitt svar du refererar till, så var tanken att beroende på hur och till vad man använder en tjänst till så kan den fungera ypperligt. Att ta en tjänst oavsett om den är ideell eller avlönad för att klara vissa delar av helheten kan båda fungera ypperligt i förhållande till vad det ska göra. Det hela handlar om att vara ett stöd, inte en reell utförare av den totala helheten. I mina båda fall ideellt resp. yrkesliv har detta arbetssätt fungerat ypperligt att kombinera utifrån säkerhetsstyrningssystem resp. certifierat kvalitetssystem.
Slutsats är alltså att verksamheten gör det stora arbetet med sitt egna system. Hjälp kan tas som en extra resurs i arbetet.


Jag hoppades att det framgick att min fråga var ställd till Överkörmästaren.

Du och jag verkar vara tämligen överens.


Och jag tycker mest att det hela påminner om säljflum från nån konsultbyrå!


Jag ställde frågan: "Strikt tolkat innebär det att om en person anlitas som konsult mot betalning kommer det inte att "fungera ypperligt", vilket däremot är möjligt om samma person gör samma arbete ideellt som medlem. Varför?"

Jag uppfattar ditt svar som att om man tar betalt kommer det inte att "fungera ypperligt", varför inte? Varför gör personen ett sämre jobb om det betalas för det?

(sedan kan man självklart ha invändningar mot försäljare, men det är en annan sak)

Jag svarar inte på din fråga, då du försöker ändra innebörden av det jag säger.

Det väsentliga är att organisationen, företag eller förening, ska ha resurser för att förvalta sitt säkerhetsstyrningssystem. Anlitande av konsulter, ideella eller kommersiella, är ju ett bevis på att man inte har det.


Hela tråden: