Ansöka trafiktillstånd -- Styrelseledamöters valbarhet mm. (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Gunnar Lilienberg, Monday, May 22, 2023, 07:52 (419 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Eftersom TS kontrollerar de som sitter i styrelsen misstänker jag att det inte är fullt så enkelt som du får det att låta. Jag gissar att om någon i styrelsen inte uppfyller TS förväntningar leder till att föreningen inte får tillstånd, alternativt att tillståndet dras in.

Alternativet vore att denna personkontroll inte fyller någon funktion.

Det här var intressant! Vilka kontroller av styrelsemedlemmar i järnvägsmuseiföreningar menar du att Transportstyrelsen gör?


Hela tråden: