Ansöka trafiktillstånd -- Styrelseledamöters valbarhet mm. (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Göran Kannerby, Monday, May 22, 2023, 08:25 (12 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

Eftersom TS kontrollerar de som sitter i styrelsen misstänker jag att det inte är fullt så enkelt som du får det att låta. Jag gissar att om någon i styrelsen inte uppfyller TS förväntningar leder till att föreningen inte får tillstånd, alternativt att tillståndet dras in.

Alternativet vore att denna personkontroll inte fyller någon funktion.


Det här var intressant! Vilka kontroller av styrelsemedlemmar i järnvägsmuseiföreningar menar du att Transportstyrelsen gör?

Det vet jag inte, men de begär in personnummer. Min tanke är att de gör det för att exempelvis kunna kontrollera om man finns i brottsregister.


Hela tråden: