Ansöka trafiktillstånd -- Styrelseledamöters valbarhet mm. (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Micke Carlsson, Monday, May 22, 2023, 10:39 (12 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det är precis det jag säger.

1. Du får välja vem du vill till styrelsen, men

2. det betyder inte att kraven på "god vandel" där de finns inte gäller, bara för att det handlar om en förening.

Anders Järvenpää var inne på att i en demokratisk förening väljer medlemmar funktionärer, kan myndighet lägga sig i? Nej, men de bryr sig ändå om det när det kommer till vem de godkänner på en viss stol d v s man får gärna vara ordförande men det blir inget tillstånd idag (om det finns problematik kring någon person)

Därav mitt svar, som du inte bör ta ur sitt sammanhang för då blir det konstigt.


Hela tråden: