Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Gunnar Lilienberg ⌂, Kristianstad, Monday, May 22, 2023, 12:50 (11 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Jag tycker nog att en konsult är en del av en förenings organisation, så länge som hen verkar i föreningen. Om konsulten innehar ett medlemskort eller inte, kan knappast vara avgörande för hur väl en förening klarar av säkerhetsarbetet. Däremot har ju en konsult som kastas in i arbetet utifrån, en uppförsbacke när det gäller att sätta sig in i alla förutsättningar som finns för aktuell förening.


Men målet för varje konsultuppdrag, i synnerhet i en förening, måste ju vara att så snart som möjligt få resultatet överlämnat till den permanenta organisationen för förvaltning. Så det är med nödvändighet en tillfällig och icke hållbar lösning.

Men precis samma utmaning har ju en medlem som hanterar dessa frågor. Det är ju ingen skillnad. Det är ju inte skaparen av säkerhetsstyrningsdokumenten som utgör föreningens säkerhetsarbete.


Hela tråden: