Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Göran Kannerby, Monday, May 22, 2023, 13:28 (129 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Jag tycker nog att en konsult är en del av en förenings organisation, så länge som hen verkar i föreningen. Om konsulten innehar ett medlemskort eller inte, kan knappast vara avgörande för hur väl en förening klarar av säkerhetsarbetet. Däremot har ju en konsult som kastas in i arbetet utifrån, en uppförsbacke när det gäller att sätta sig in i alla förutsättningar som finns för aktuell förening.


Men målet för varje konsultuppdrag, i synnerhet i en förening, måste ju vara att så snart som möjligt få resultatet överlämnat till den permanenta organisationen för förvaltning. Så det är med nödvändighet en tillfällig och icke hållbar lösning.

Varför skulle inte konsultuppdraget (oberoende av om konsulten är medlem eller ej) också kunna innefatta förvaltning av systemet? Självklart baserat på att konsulten är en i föreningen ingående resurs, antingen som inhyrd sådan eller som aktiv medlem.


Hela tråden: