Ansöka trafiktillstånd -- Styrelseledamöters... edit (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Micke Carlsson, Monday, May 22, 2023, 13:38 (11 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg
Redigerad av Micke Carlsson, Monday, May 22, 2023, 13:52

Det hänger ihop med licens för att bedriva järnvägsverksamhet. En av kontrollpunkterna är att organisationen har "gott anseende" vilket i praktiken har inneburit att man uppger namn på personer som juridiskt företräder organisationens trafiksäkerhetsförvaltning, t ex en förenings ordförande och den säkerhetsansvarige, två eller flera namn som alltså "går i borgen" för verksamheten och som får ta personligt ansvar när det går dåligt, t ex lagbrott.

För att fastställa organisationens "goda anseende" brukar/brukade Transportstyrelsen helt enkelt göra en slagning på de namn som lämnats in. Om man t ex har skulder för parkeringsböter som gått till indrivning så har personen inte "gott anseende" enligt Transportstyrelsen och därmed inte organisationen heller, om den leds av någon med sådan belastning. Då får man byta namn på den posten om man vill ha sin licens.

Sedan 2022 behöver inte museiföreningar längre ha licens enligt Transportstyrelsen, och frågan är vad som då hände med det där om "gott anseende" för dem, jag kan inte hitta något om det i direktiv, förordningar eller ansökningshandledningar när jag skummar dem. (se nedan)

Länk till Transportstyrelsen om ändringar i krav på licens. Jag kan inte länka direkt då länknamnet är för långt enligt forumet! Gå in här istället, sök upp info om licens och öppna länken "Ändring järnvägsföretag som omfattas av licens". https://www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/till-dig-i-branschen/jarnvagsforetag/tills...

Om licens och gott anseende står i SFS 2022:365 Järnvägsmarknadslagen 2 kap. Kruxet är att lagen beskriver museitrafik som något som sker på ett fristående nät (=museibana) medan Transportstyrelsen förnuftigt nog talar om museitrafik överlag på länken ovan. Bäddat för trubbel, beroende på vem som menar vad...

Utifrån vad lagen ordagrant säger, så låter det som att en trafikförening som kör på Trafikverkets spår fortsatt ska ha licens och att Transportstyrelsen kan tänkas vara lite vilseledande i vad de skrivit på sin hemsida. Isåfall, om lagen har rätt, så ska en trafikförening fortsatt ha "gott anseende" vilket innebär att de ska företrädas av personer som har "gott anseende".

EDIT: Jo, även museibanor ska ha gott anseende. TSFS 2022:41 https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202022_41.pdf


Hela tråden: