Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Göran Kannerby, Monday, May 22, 2023, 14:28 (429 dagar sedan) @ Micke Carlsson

OK. Uppenbarligen har TS en ganska bristfällig uppföljning av detta, annars skulle nog även många större bolag redan fått problem.


Eller så har de lyckats definiera ett kompetenskrav.

Det viktiga är inte hur de gjorde det utan att varje organisation tänker ett varv på den saken själva och gör en definition.

Det kan då verka motsägelsefullt, men ett riksförbund skulle kunna ta fram en "standard" som medlemmarna kan tillämpa för att kunna komma igång och påbörja ett arbete med att ta fram eller att upprätthålla ett säkerhetsstyrningssystem med en lämplig kompetens på plats i organisationen.

Det behövs någon form av kompetens även för att definiera en sådan kompetens och man hamnar i ett moment 22 om man inte kan definiera kompetensen hos den som ska förvalta. För att rätta till det grundproblemet, kan ett riksförbund tillhandahålla en "standard" att utgå ifrån.

Bra förslag. Det viktiga är ju att det är en utgångspunkt, inte ett ovillkorligt krav.

När det gäller exempelvis Trafikverket borde ett relevant kompetenskrav återfinnas i TDOK 2014:0230. Det gör det inte, därav drar jag slutsatsen att det inte finns dokumenterat.


Hela tråden: