Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Micke Carlsson, Monday, May 22, 2023, 18:48 (11 dagar sedan) @ Överkörmästaren

OK. Uppenbarligen har TS en ganska bristfällig uppföljning av detta, annars skulle nog även många större bolag redan fått problem.


Eller så har de lyckats definiera ett kompetenskrav.


Oftast inte, föreläggandena duggar tätt kring detta. Jag begriper egentligen inte heller vad det egentligen var för typ av krav som det egentligen var tänkt att man ska ha. TS vet inte själva och måste i princip acceptera vad som helst som är ett kompetenskrav, det enda de kan säga tydligt är att det inte får saknas.

En lustig effekt av detta är att det blir en aning svårt att leverera den ”grundorsaksanalys” till bristen som TS numera begär vid sina tillsyner (med en långsökt förankring i kravet på ständiga förbättringar). Eftersom den korrekta lösningen kan se ut hur som helst och det krav man hade tydligen inte var tillräckligt, så finns det hur många sätt som helst att tolka vad som är själva felet, och därmed hur många orsaker som helst till att man inte lyckats rätta till det.

Direktiv 2012/34/EU:

Artikel 21
Krav på yrkesmässig kompetens
Kraven på yrkesmässig kompetens är uppfyllda då det företag
som ansöker om tillstånd kan visa att det förfogar eller kommer
att förfoga över en ledningsorganisation som har den kunskap
eller erfarenhet som är nödvändig för att utöva en säker och
pålitlig operativ kontroll och tillsyn över den typ av verksamhet
som specificeras i tillståndet


Jag tänker så här, det kan inte vara jättesvårt att definiera vilka lagar, förordningar osv som det krävs "nödvändig kunskap" om och utifrån detta beskriva en utbildningsplan, mot vilken man kan hålla en grundkurs eller bedöma en persons erfarenhet.

Eller så är det så svårt att man får problem att para ihop förmågan att utbilda och förmågan att bära på de nödvändiga kunskaperna att överföra i en utbildning, och då är det ett ganska stort problem. Det behövs en organiserad kunskapsöverföring för att tillgodose kraven. Men vad det "är" som kraven efterlyser uppfattar jag som skapligt tydligt.


Hela tråden: