En annan mer smalspårig järnväg som gick till Oslättfors? (Järnväg allmänt)

av Harald, Wednesday, May 24, 2023, 21:30 (427 dagar sedan) @ TonyN

Det är en gammal sträckning för järnvägen mellan Gävle och Ockelbo du har sett. Numera går den rakt mot NV genom en bergskärning norr om Åbyggeby. Förr gick den runt berget på östra sidan.


Hela tråden: