MHJ:s Da-lok. Slutord (?) (Järnväg allmänt)

av johanmmolin, Friday, May 26, 2023, 12:45 (7 dagar sedan)

Det har ju spekulerats en hel del kring MHJ:s inköp av slopade ånglok littera Da från SJ 1918. Tyvärr har en rent spekulativ gammal uppgift levt vidare, bl a i LOK:s ångloksbok, den del där litt Da förekommer, och nu senast i tidningen TÅG, där även Leif Elgh olyckligtvis vidarebefordrar idén att MHJ skulle ha inköpt TVÅ Da-lok.

Jag har gått tillbaka än en gång till "urkunderna", i det här fallet trafikchef Adolf Norrbys korrespondens, som finns bevarad i varje fall under åren 1915 - 1920.

Och här kan man , efter nyår 1919 läsa följande:

"Mjölby den 26 januari 1919.

Finspongs Metallverks A-B,
Stockholm.

För någon tid sedan inköpte Mjölby-Hästholmens Järnväg
från Statens Järnvägar ett utrangerat lokomotiv [min kursivering]. I loket befintlig
kopparfyrbox skulle av bolaget kompenseras med motsvarande mängd
c:a 1000 kg prima kopparskrot. Anhålles om benäget meddelande om
ifrågavarande från Metallverken kan erhållas och till vilket pris.

Högaktningsfullt"

Senare bekräftas även vilket lok det rörde sig om.

"Kungl Järnvägsstyrelsens Maskinbyrå
Inspektionsafdelningen.
Stockholm.

På grund af därom gjord framställning
öfversändes härmed från Sj erhållna [...brev - oläsligt]
rörande af MHj inköpta loket nr 351 [min kursivering], hvarå besiktning är begärd.
Mjölby den 26 Febr 1919."

För mig ter detta sig som att frågan om MHJ:s lokinköp därmed måste vara slutgiltigt löst. Det finns ingenting i korrespondensen som talar om något mer lok än detta. Däremot gjorde Norrby FÖRE köpet en hel del framstötar om att få byta den dåligt fungerande ångvagnen mot ett Da-lok. Där förekommer t ex Da nr 202. SJ avvisade dock dessa propåer med hänvisning till att man inte behövde några ångvagnar.

SAMMANFATTNINGSVIS:

MHJ köpte ETT slopat Da-lok från SJ, nämligen nr 351, och numrerade om detta till nr 5.

Då torde också uppgiften stämma att MHJ under krigsåren ofta inhyrde att SJ-lok för godtrafiken, troligast det Kd-lok som var stationerat i Mjölby, och som inofficiellt kallades "lok nummer 4". Om detta hittar jag dock ingen korrespondens.
Vilket lok det rörde sig om vet jag inte. När distriktsgränserna ändrades hos SJ 1914 finns ett antal individer möjliga som både står att återfinna under III Distriktet t o m 1914, och I Distriktet därefter. Gissningsvis var det ett av dessa lok som var stationerat i Mjölby. Möjliga kandidater, som jag kan se det, var

392, 414, 427, 438, 450, 518, 521, 522, 568, 570 eller 679.


Hela tråden: