C7 1774 (Järnvägsmuseet informerar)

av Conny Sernfalk, Friday, May 26, 2023, 21:49 (120 dagar sedan) @ HP
Redigerad av Conny Sernfalk, Friday, May 26, 2023, 21:56

[image]

Idag har C7 1774 fått pannan godkänd vid driftprov. Loket har inte använts i trafik sedan 1955 men eldades på och provades på lågt tryck 2020. Nu är loket upprustat av JVM med stort stöd av våra duktiga ideella vänner i Ängelholm.
Imorgon kommer loket visas upp i samband med Järnvägens museums 25-årsjubileum kl 10-17 i Ängelholm.

Otroligt nog är lokets tubsats hel, trots den långa tiden som parklok i Hultsfred, men tuber är inköpta och planen är att byta dem som nästa steg.

Foto Oliwer Johansson


Mvh Henrik R, JVM

Ytterst diggabelt. Den i mitt tycke 2000 talets viktigaste och roligaste upprustning av ett enskilt ånglok i Sverige. Slår även Ka 692.
Hjulringarna ser tunna ut. Synvilla?

Men, vad är din källa att loket var i trafik fram till 1955? Loket anges som övertaligt (som då var en vanlig term för avställda lok som antingen kunde slopas för skrotning eller bli beredskapslok) redan i början av 1953.

Jag har tittat igenom handlingar där det framgår att loket redan 1953-04-24 var övertaligt. Försvarsbyrån ville då ha kostnadsförslag för upprustning av loket till beredskapslok. Loket tillhörde då 10 Ms. Förvisso hade loket panntid kvar till 1955 men detta var ingen garanti för att loket användes efter 1953.
Loket var inte upptagen på en inventerings lista över övertaliga ånglok från hösten 1952 så loket var möjligen i drift då.
1954-04-20 förnyas begäran att loket behöver transporteras till huvudverkstad för att upprustas till sådant skick att loket vid behov omedelbart kunna tagas i anspråk som beredskapslok.
Många lok stod dock på kö till upprustning till beredskapslok och ny skrivelse från 1955 anger att loket planeras få beredskaps upprustning april 1955 i Borås.
Först 1955-05-25 verkställs beredskapsreparationen och loket ställs därefter upp som beredskapslok. Reparationen var så pass liten att det ej stansades in på pannskylten.
1957-02 anges att loket förflyttades från Eslöv lokstall till Loshults lokhus.
1962 finns en skrivelse från en i våra kretsar välkänd person, Kapten Urban Thiel, som skriver att loket ur driftsynpunkt är i dåligt skick och ur försvarssynpunkt finns intet att erinra mot lokets utnyttjande för museiändamål (Hultsfred). Loket kom av den anledningen att ersätta ett annat lok (L16) som först var påtänkt som museilok i Hultsfred.
Resten är nutida historia.

[image]
Hultsfred 1970-05-16 foto undertecknad


Hela tråden: