Godståg tidtabell för avgång / ankomst Borlänge C (Järnväg allmänt)

av Stålpendeln, Saturday, May 27, 2023, 21:31 (130 dagar sedan)

Hej alla tågintresserade medlemmar på Järnvägshistoriskt forum!
Här skriver Mats Norberg från Borlänge, nyligen ny medlem på detta forum.
Jag har varit intresserad av tåg och allt som därtill hör sedan barnsben. Intresset var särskilt stort under 1970- och 1980-talet, men till och från har jag återkommit till detta intresse, särskilt under senare år. För 12-13 år sedan var jag mycket aktiv filmare av tåg, så gott som nästan 100 % godståg, eftersom de alltid fascinerat mig och gör ännu idag. Jag tycker att det är något speciellt med dem, särskilt att filma dem kvälls- och nattetid. En annan sak med godståg är ju den stora variation av lok som förekommer åtminstone här i Borlänge. Jag minns min barndom när alla de otaliga varianterna av de gamla trotjänarna från gamla tider D, Da, Dm3, Hg, Ma, Mg o s v (kallar dem de "rödbruna" loken) sågs ofta och dagligen särskilt i godstrafiken. T41 var en annan favorit som ofta trafikerade linjerna Malung (Västerdalarna) och Mora, den senare blev ju sedermera elektrifierad 1978 om jag inte minns fel. T41 ombesörjde ju såväl person som godstrafik och var väldigt vanliga i Borlänge under 1970-talet. Det fanns ju inte så många av dem, men jag tror samtliga exemplar har trafikerat trakterna kring Borlänge / Malung / Mora. T43 i originalmålning var också ett vackert diesellok som trafikerade samma sträckor. Detta får stå som en förkortad version till presentation av mig själv, men här följer nu mitt ärende: Jag undrar om någon av er "tågkollegor" möjligen har uppgift / tidtabell för avgående och ankommande godstrafik här i Borlänge? Då jag för omkring 13 år sedan som tidigare nämnt var väldigt aktiv filmare av godståg - jag har ett mycket särskilt intresse av de olika stålpendlarna som ofta trafikerar Borlänge - hade jag via någon sida på internet tillgång till Green Cargos grafer över hela landet. Där fanns all erforderlig information jag behövde som dokumentation till mina många filmer. Tågnummer, avgångstid och destinationsort - dvs all nödvändig information fanns tillgänglig. Jag har idag inte lyckats nå några grafer, då denna platå på internet verkar vara nedstängd. Borlänge är ju en mycket tacksam ort vad gäller godståg och särskilt linjen mot Falun - Gävle och norröver är ymnigt trafikerad. Vid en rekognosering vid Tomnäs (linjen mot Falun och norröver) en vanlig tisdagkväll antecknade jag hela 16 tåg mellan kl 19.00 - 22.00. Jag har noggrant bokfört klockslag för alla godståg, men det blir ju inte alls detsamma som att ha grafen med exakt avgångs / ankomsttid tillhanda. Min fråga är nu, finns någon härute som känner till tidtabellen för stålpendlarna och övrig godstrafik vad avser Borlänge C? Emotser mycket tacksamt alla eventuella svar och tackar på förhand för er hjälp!
/ Glada godstågshälsningar från hängivna tågfilmaren Mats Norberg i Borlänge.
Ps. Har tänkt att kontakta Green Cargo här i Borlänge för att erhålla informationen, men är högst osäker om de vill lämna ut den informationen med tanke på sabotage och annat elände Ds.


Hela tråden: