MHJ:s Da-lok. Slutord (?) (Järnväg allmänt)

av Anders Jansson, Sunday, May 28, 2023, 15:58 (118 dagar sedan) @ johanmmolin

Det jag kan finna i det SJ-material som jag i nuläget har tillgång till talar entydigt för att du har rätt.

Da 351 såldes enligt beslut av Förrådsbyrån 20 augusti 1918. Överlämnat till MHJ under september månad samma år.


Hela tråden: