C7 1774 (Järnvägsmuseet informerar)

av Anders Sandgren, Bredäng, Monday, May 29, 2023, 23:43 (117 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Fd NOJ ingick väl i 10ms fram till mitten av 50-talet varför loket kan ha fortsatt på fd NOJ. Enda förändringen kanske då var en förflyttning från Eksjö till Nässjö då lokverksamheten avvecklades i Eksjö. Lokstallet där utnyttjades för uppställning av övertaliga lok men om 1774 kom dit är mer oklart. Även fd HNJ-stallarna i N lär ha använts för uppställning i början av 50-talet.


Hela tråden: