Stålning av 4-axliga personvagnar med träkorg. (Fordon: vagnar)

av Thomas Tell, Vallentuna, Tuesday, May 30, 2023, 21:14 (127 dagar sedan)

Tkd Frostberg lämnade våren 1965 förslag om att sätta stålkorg på boggivagnar med träkorg.

Styrelsen svarade

[image]
Man gav sedan Hvstc i Örebro i uppdrag att planera för stålning av 100 vagnar med början hösten 1965 med högst 50 troligen 30 vagnar per år. Konstruktionen skulle ha en livslängd på 10 eller högst 15 år. Kostnaden skulle hållas till under 200.000 kronor per vagn och den skulle belasta underhållet. För att begränsa underhållskostnaderna skulle antalet storrevisioner vid Hvst Örebro minskas med 25.

Ett svar på denna skrivelse tycker vagnarna skulle göras rammsäkra av säkerhetsskäl. Sen borde vagnarna förses med S-broms i stället för föreslagna KE-GP så att D-lok kunde framföra tåg med 1-2 vagnar. D-loken hade dålig utbromsning i små tåg enligt skrivelsen.

Sedan finns listor med förslag på vagnar som var möjliga till detta projekt. En lista med vagnar som har rambalkar med I-profil och en med U-profil. Vagnarna delas sen upp i SJ egna och f.d. EJ-vagnar. Många f.d. EJ-vagnar saknade tydligen ritning på ramverken. Vagnar med I-profil har en rambalkslängd på mellan 18,2 och 19,8 meter.

[image]

[image]

Ritning Mbr 3MP 12359S.
[image]

När man ser på resultatet förstår man att SJ sneglat på tyska järnvägarnas s.k. Umbauwagen från 1950-talets mitt. Vagnarna är mycket lika.
SJ vagn är 19.460 över buffertarna, 2990 breda, 72 sittplatser och 10 större fönster per vagnssida precis lika med de tyska. Skillnaden är att tyska vagnarna har ett dörrpar mitt på vagnssidan.
/tell


Hela tråden: