NOJ treaxliga personvagnar litt C3m (Fordon: vagnar)

av Thomas Tell, Vallentuna, Wednesday, May 31, 2023, 16:01 (126 dagar sedan) @ Kjell Friberg

NOJ köpte år 1912 två treaxliga vagnar litt C3m nr 659 och 660 från Ljunggrens.

Vagn 659 byggdes om till tvåaxlig

NOJ förslagsritning 1751 från 1933 visar ombyggnad till CD.

Skrivelse 1946-09-23 fd NOJ C3m 659 mellanaxeln borttages axelavst 9,5m (samma som innan), spännstag uppsatta, elgeneratorbelysning uppsatt, plåt luckfö ?? Ommärkes till SJ C3c 3904
Utfört i Malmö 11.46
Vagnen skulle även förses med elvärmeledning vid första storrevision hos SJ.

...medan vagn 660 byggddes om till en boggipostvagn.

Vagnen byggdes om av NOJ. Skulle förses med Vapor- och elvärmeledning vid första storrevision hos SJ.

/tell


Hela tråden: