Stålning av 4-axliga personvagnar med träkorg. (Fordon: vagnar)

av Anders Jansson, Thursday, June 01, 2023, 19:43 (125 dagar sedan) @ Thomas Tell

Frågan drevs av Tkd Frostberg (chef Ma) men synes inte ha satt några djupare spår inom övriga SJ-ledningen. Avslutande PS i den skrivelse till Gd Upmark som återges nedan tyder på att frågan egentligen var överspelad redan från början. De lösningar på problemet som valdes baserades primärt på effektivare utnyttjande av stålvagnarna (ex-vis genom att undvika huvudverkstadsunderhåll vid topptrafik), styrning av resandet genom indragna rabatter vid storhelger, avstående från abonnerade extratåg vid topptrafik samt inte minst genom nybeställning av ytterligare stålvagnar.

Noteras kan dock att en tysk vagn littera B4üg lånades in av Ma för undersökning av lösningar för stålning.

[image]

[image]

[image]


Hela tråden: