C7 1774 - Lokpersonal i Eksjö. (Järnvägsmuseet informerar)

av Anders Sandgren, Bredäng, Thursday, June 01, 2023, 21:47 (114 dagar sedan) @ S-O Johansson

Lokverksamheten i Ek flyttade väl relativt omgående till N efter att NOJ förstatligats. Pappan till n bekant till familjen (min gudmor) var lokeldare vid NOJ vid förstatligandet och de flyttade ganska snart till N där han inom något år blev lokförare. Hon minns säkert när han flyttades till N. Lokstallet i Ek användes nog mest för uppställning (samma sak med Vetlanda) efter att banorna förstatligats. Kvar i Ek och Vta var smalspårsverksamheten men även den var underhållet organiserat under lokverkstaden i N, på senare år sköttes den via maskinavdelningens Duett.


Jag har sett en uppgift, fackliga papper, på att sista loktjänsten i Eksjö försvann omkring 1956. 1950 var det enligt Svenska lokmän 5 lokförare placerade i Eksjö men däremot dåligt med eldare. Alla var i pensionsåldern, övertagna med NOJ, så SJ kanske lät dem vara kvar av mer humana skäl och skickade eldarutbildad personal från Nässjö eller lät de turerna utgå från Nässjö.
Enligt SJ arvodesstat 1951 så fanns det även några äldre stationskarlar i maskintjänst då. Fungerade antagligen som stallpersonal.

Frågan är ju dock om loktjänsten avsåg fd NOJ eller fd EÖJ. EÖJ fick lokomotor på prov 1950 och 1953 var den ordinarie dragkraft. Ångloket fanns nog kvar till 1956. Kan man låtit en del Eksjö-rotade förare stanna genom att låta dem gå på fd EÖJ?
Hur länge hade man ångloksväxling i Eksjö på normalspåret? Det finns en bild på K9 1775 (NOJ 26) som påstås vara från 1950 men är då från Nässjö.


Hela tråden: