150 km/h år 1890 (Järnväg allmänt)

av Lennart Petersen, Tuesday, June 06, 2023, 01:42 (110 dagar sedan) @ Anders Sandgren

En lokförare i USA körde med denna hastigheten för att undkomma en tyfon. Skulle Du vilja vara med på tåget ?


Ja kanske, även de resande hade kanske precis som föraren en önskan att undkomma tornadon.
Men presentera gärna mer fakta om den här historien med någon pålitlig källa. Det finns massor med myter och skrönor om vad som tros ha inträffat på amerikanska järnvägar , särskilt då det spännande 1800-talet


Fritiof Nilsson-Piraten har ju med en liknande historia om de s.k. Amerikanarna (dvs YEJ 13-15) och dess amerika-skolade förare Serrman som under sin tid i USA ska ha hängt matlådan på säkerhetsventilens spakar för att köra in en försening. Men denna historia torde vara fiction även om det säkert kan ha hänt någon gång. Det var nog därför man ville ha säkerhetsventiler som var 'tamper-proof' typ Richardson eller Ramsbottom.

Fast i Piratens skildring så var det i Sverige som det inträffade, det var ett kungligt tåg på Ystadbanan som var försenat och Serrman körde in tiden med bravur och fick för det en kunglig medalj. Men fråntogs sedan medaljen sedan , som det heter i skildringen , det med viss indiskretion avslöjats att prestationen möjliggjorts genom att Serrmans matskrin hängde på säkerhetsventilen.
Och Serrman nämns flera gånger i skildringen om Bombi Bitt som. när jagpersonen (Fritjof själv) ropar : ” ou far , det är amerikanarn och det är Serrman som kör. Det var ju tre amerikanska lok på YEJ men Piraten nämner bara ”amerikanarn” i singularis.
I verkligheten tycks det ha varit rätt mrdelmåttliga lok med brister.
Piraten växte ju upp på en järnvägsstation och det finns mycket tåg i skildringarna.
Pumphuset med Jöns pumpare, Tall och Fatt som tjärade taken, biografägaren i levande bilder som öppnar vagnsdörren med sin käpp. En av de sista historierna är när den åldrade patron Esping låser in sig på toaletten för att kunna inta brännvin till medhavda kräftor.


Hela tråden: