150 km/h år 1890 (Järnväg allmänt)

av Lennart Petersen, Tuesday, June 06, 2023, 04:12 (121 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Mycket om Piratens järnvägshistorier finns bl.a i Gunnar Sandins uppsats i SPÅR 1995, utlagd på nätet
https://www.jarnvagsmuseet.se/globalassets/jarnvagsmuseet/bilder/fordjupning/arsbok/spa...

Här får vi bekanta oss med den mäktige trafikchefen Tender-Johnson, av Piraten beskriven som mäktigare på sitt område än kung Oscar eller Landshövding Dickson. Hur det nu blev 7 banor i imperiet är lite av ett mysterium men det finns ju en litterär frihet.
En frihet som Piraten själv beskrev som: ”skrivet man om en synål så nog är det nån enögd som känner igen sig”


Hela tråden: