Finns str 263 tillgängligt på nätet? (Järnväg allmänt)

av olle sundström, Tuesday, June 06, 2023, 16:19 (109 dagar sedan)

Från behörig myndighet har utgått en ukas om att mängden järnvägiana måste minskas.

Enklast sker det genom att undanskaffa vissa pärmar, däribland str 263 med den pampiga titeln "Statens järnvägars person-, post-, fång-, och resgodsvagnar, vagnar med värmeledningsångpanna samt motorvagnar".

Om särtrycket finns tillgängligt på nätet kommer de två A4-pärmarna att utrangeras.

Tack på förhand.

Olle Sundström


Hela tråden: