Malmbanan- men var? Sidospår till LKAB. Huset! (Järnväg allmänt)

av Leif B, Wednesday, June 07, 2023, 14:35 (108 dagar sedan) @ Tommy Hendler
Redigerad av Leif B, Wednesday, June 07, 2023, 15:01

Tack Bertil, nog är det Kiruna, då är ju föjldfrågan att detta verkar vara ca 5-600 m norr om
Kiruna C. Jag hade hoppas på att detta var en bv stuga !

Nej, det är sydost om Kiruna C. Det är inte ens på själva Malmbana utan längs spåret som vek av söder om Kiruna C och rundade södra änden på Luossajärvi och gick till LKAB:s dåvarande malmlastningsbrygga vid "Bergfoten", d.v.s. foten av Kiirunavaara.

Jag tror att det är virkesstaplar vid sågverket vid LKAB:s sågverk som syns hitom sjön, se "brädgård" på den här kartskissen. Eftersom virkesstaplarna syns i höger bildkant måste fotografen stått lite längre åt vänster (väster) än där kartan slutar och tagite bilden mot nordväst.

Om upplösningen varit bättre, hade vi nog sett Kiruna C på stranden bortom sjön och sedan är det husen i centrala Kiruna som syns på sluttningen bakom och hitom Loussavaara.

Nu tror jag att jag har hittat en bild på huset i trådstarten men tagen från motsatt håll. Huset i fråga syns över taket på sågverket, på den här bilden. Några av brädstaplarna sysn i höger bildkant. Spåren i förgrunden, hitom sjön, är Mlambanan strax söder om Kiruna C. Eller ännu troligare, det hitre spåret är Malmbanan mot Gällivaare och det bortre spåret är det spår som viker av åt höger till den stor malmlasningsbrygga som syns strax till vänster om bildmitt och sedan fortsätter förbi "vårt" hus och ut ur bilden mot höger.

På Kiirunavaaras slutnings syns flera "rutschbanor", d v s bergbanor för nedtransport av malm, där lastade vagnar på väg ned drog upp tomvagnarna. (Dert som kllas för "Bremsberg" på tyska och "gravity-worked incline" på engelska.)

Jag har försökt markera huset och sågverket på [link=gravity-worked incline]Eniros flygfoto[/link], men det finns inget igenkännligt där idag p.g.a. av gruvbrytningen. Men om man drar lite i kanten och tittar ppå Eniros historiska flygfoton (1955-67) kan man åtminstone hitta sågverket och virkesstaplarna.


Hela tråden: