Trafikeringsföreskrifter fjärrmanövrering (Flen)-Stjärhov. (Signaler/säkerhet)

av S-O Johansson, Friday, September 08, 2023, 19:15 (25 dagar sedan)
Redigerad av S-O Johansson, Friday, September 08, 2023, 19:23

Genom tillmötesgående av Jimmi Håkman har jag fått ta del av trafikeringsföreskrifterna för fjärrmanövrerade sträckan Flen-Stjärnhov ur tidtabellsboken del A 1971.
Hoppas att bilderna är läsbara.
[image]
[image][image]
Så här såg texten ut i själva linjebeskrivningen, riktning Flen mot Stjärnhov. Motsvarande text i motsatt riktning.
[image]
Det här var väl sista tiden med fjärrmanövrering. Någon gång 1972 blev fjärrblockeringen klar Södertälje S-Flen.


Hela tråden: