Var låg ASEAs verkstad i Helsingborg? (Järnväg allmänt)

av janis08, Saturday, September 09, 2023, 15:41 (24 dagar sedan) @ Ingemar B

Som svar på Peter Anderssons fråga var Aseas verkstad låg i Helsingborg så låg den i hörnet av Rännarbanan och Rusthållsgatan. Längs Rännarbanan löper ett längre industrispår och från detta finns ett ca 100 m långt (eller kort!) stickspår till verkstaden. Stickspåret finns utsatt på kartor.eniro.se. Verkstadens rätta namn var ABB Traction AB som ingick i Asea Brown-Boverigruppen. Efter nedläggningen flyttade Postnord in i de forna verkstadslokalerna. Växlingen på slutet utfördes av en s.k. Unimog lastbil som kunde gå på både landsväg och järnväg.
Ingemar B:s bild från 1975 visar motorloket John Bergman 145/1951 vid AB Elektrokoppar (tidigare AB Elektromekano). Det ABB-ägda företaget ligger mellan Elektrogatan och Kielergatan och är i drift än idag. Spåranslutningen fanns ännu kvar 2021. Något eget lok finns ej kvar.
Ingemar B:s bild från 1986 visar ABB Traction AB:s anläggning (se ovan) vid Rännarbanan. Loket är med all sannolikhet Kockums Mek. verkstad (KMV) 144/1945, f.d. SJ Z49 159. Skrotat 1995. Bangården är numera sanerad på spår och växlar. År 2021 fanns ännu två oanvända spår kvar in till anläggningen. Rännarbanan är bakom stoppbocken. Namnet på gatan härstammar från en längre tid tillbaka då det fanns en hästkapplöpningsbana i närheten.


Hela tråden: