Trafikeringsföreskrifter fjärrmanövrering (Flen)-Stjärnhov. (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Sunday, September 10, 2023, 10:03 (23 dagar sedan) @ S-O Johansson

Tack, intressant. Jag konstaterar att det var "nästan fjärrblockeringsregler" som gällde. Om man i stället hade utgått från fjb-reglerna vid redigeringen, hade texten blivit mycket kortare. Men man var nog angelägen att inte blanda in ordet 'fjärrblockering' för anläggningen i Flen. Kanske av personalpolitiska skäl; vid denna tid var jobbet som fjärrtågklarerare nog fortfarande ett högstatusjobb som krävde stationsskrivarkompetens (som i sin tur krävde studentexamen), något som inte var aktuellt för tågklareraren I Flen.


Hela tråden: