Färgskillnad på Ra och Rc? (Fordon: lok)

av Björn Fura, Wednesday, September 13, 2023, 00:02 (20 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

Ra-loken hade lågspänningsreglering med transformatorkontaktorer.
Lok med högspänningsreglering och lindningskopplare var F, Ma och Mg.
Ra-loken hade traktionsmotorer som var mycket lätt i förhållande till effekten.


Hela tråden: