Färgskillnad på Ra och Rc? (Fordon: lok)

av Thomas Tell, Vallentuna, Wednesday, September 13, 2023, 00:13 (20 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

Få se nu, hade Ra någonsin slitskenor av aluminium i strömavtagarna eller hade SJ redan gått över till kolslitskenor innan Ra levererades? På aluminiumtiden var väl det vanliga att man hade båda strömavtagarna uppe (undantaget felfall).
Och även i "modern tid" med kolslitskenor förekommer det att man kör med båda strömavtagarna uppe vid dåliga förhållanden, t ex kraftig rimfrost på kontaktledningen eller stor risk för bygelstuds.

Kolslitskenor kom före Ra.
/tell


Hela tråden: