Fagertsa Järnverks lok 3 i Fagersta 1963 - tendern? (Järnväg allmänt)

av Anders Sandgren, Bredäng, Wednesday, September 13, 2023, 16:22 (20 dagar sedan) @ janis08

Vad är känt om ursprunget till tenderplogen som står bakom loket? Något ånglok som bruket haft någonstans eller inköpt? ser litet märklig med överliggande fjäderpaket men bredare överbyggnad som nog är mer sentida än tendern.


Hela tråden: