När ersattes den gamla tidtabellsboken? (Tidtabeller)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Thursday, September 14, 2023, 00:11 (19 dagar sedan) @ Jim Hansson

Hej!
Förr fanns ju tidtabellsbok del A och B. När ersattes de av tdt-bok i ringpärm med de gröna bladen? Tillkom linjebok och veckoorder (vko) samtidigt?

Mvh HP


Tdt 179 var den första med de nya, gröna bladen. Tdt 178 sålunda de sista i den gamla layouten.
Jim

Ja, från tdt 1979 började tidtabellsboken (f.d. del B) datorframställas, från att man tidigare "för hand" hade tagit fram ett manus som sattes och trycktes på tryckeri. På 1970-talet (möjligen från 1973?) började man med maskinskrivna sidor och enklare tryck. Det fanns IBM-skrivmaskiner med skrivkula som hade de särskilda symboler som krävdes: semaforsymbol med en, två eller tre vingar (för att ange signalbild i infartssignal), 'klump' för obevakad station, 'kryss i ring' för fast uppehåll mindre än en minut, 'korslagda hammare' för vardag samt 'kristet kors' för sön- och helgdag.

De ändringar som dataframställningen av tidtabellsboken medförde ledde till att en ny utgåva av trafikreglerna (säo) kom ut till tidtabellskiftet sommaren 1979. Regeländringar var bl.a. nya principer för hur tågmöte angavs, att "fritt spårval infördes på alla stationer samt ny princip för bestämning av tågs hastighet med hänsyn till bromsförmågan.

Samtidigt bytte tidtabellsboken del A namn till linjeboken. Det namnbytet innebar dock inte så många ändringar i praktiken på dess innehåll och redigering.

Veckoorden är en betydligt äldre företeelse. Den infördes på vissa sträckor redan 1944, och från 1959 användes veckoorder på alla sträckor med tågtrafik (alltså inte på de godsbanor som trafikerade med endast vagnuttagningar).
/up


Hela tråden: