När ersattes den gamla tidtabellsboken? (Tidtabeller)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Thursday, September 14, 2023, 09:03 (19 dagar sedan) @ HP

- - - När ersattes de av tdt-bok i ringpärm - - -?

Lösblad i ringpärm ersatte inbundna tidtabellsböcker 1959. (Kanske hade lösblad förekommit på prov tidigare för vissa bandelar.) Även den nya utgåvan av trafikreglerna (säo och nytillkomna säok) gavs ut i lösblad i ringpärm 1959, vilket ersatte 1947 års säo i liten inbunden bok som på tolv år hade svällt och blivit tre gånger så tjock p.g.a. alla inklistrade ändringsblad och tillägg.

1979 års nya datorframställda tidtabellsbok (med gröna blad) innebar faktiskt en återgång till sammanhållna böcker som dock var hålade och enkelt häftade på ett sådant sätt att det var lätt att ta ut enstaka blad för användning i plastficka.

Den gröna färgen var särskilt och "vetenskapligt" utvald, minns jag att gubbarna på Trafiksäkerhetsenheten berättade för mig när jag började där 1982. Färgen skulle göra att föraren inte bländades när bladet på belystes på natten, sa man.
/up


Hela tråden: