John Bergman och andra smålokstillverkare? (Fordon: lok)

av Daniel Lans, Thursday, September 14, 2023, 12:25 (19 dagar sedan)
Redigerad av Daniel Lans, Thursday, September 14, 2023, 13:30

Med anledning av den trevliga bilden på en lokomotor tillverkad av John Bergman i detta inlägg om ASEA i Helsingborg så har jag lite funderingar som jag tuggat på en längre tid.

Jag undrar hur smålokstillverkare som John Bergman, Bergbolagen, Jönköpings Mek, o.dyl., och deras produkter stod sig i jämförelse med de större tillverkarna som ex. KVAB, ASJF, m.fl.

  • Höll de en jämförbar teknisk nivå eller var de enklare produkter? Hade de Bjurströmslokomotorerna som förebild eller egna tekniska lösningar?
  • Hurdant var deras anseende på marknaden, både tillverkarna och loken de tillverkade?
  • Sågs loken som okomplicerade, driftssäkra, robusta, ekonomiska i drift, etc. eller undermåliga som fick duga när inte de större och bättre tillverkarna hann med att bygga? Vilka ansågs bättre, vilka ansågs sämre?
  • Sågs tillverkarna som billiga, pålitliga, lokala entreprenörer som lyssnade på kunderna och var lätta att komma till tals med, etc. eller okunniga, opålitliga småskruttar med hybris? Vilka lyckades etablera sig (åtminstone för en tid), vilka misslyckades?
  • Har jag rätt när jag antar att den snabba ekonomiska tillväxten i Sverige kring mitten av 1900-talet skapade en nisch för dessa tillverkare när efterfrågan på smålok vida överskred tillgången hos de större tillverkarna?

Hela tråden: