Makadamisering Dalgränsen - Hästbo 1957 (9 bilder) (Bana)

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Thursday, September 14, 2023, 16:29 (19 dagar sedan)

För en tid sedan hittades i ett skrivbord på tågexpeditionen i Brösarp hos Skånska Järnvägar (SkJ) ett kuvert med 9 fotografier. Utanpå kuvertet fanns rubricerad text (utom parentesen). Av text på baksidan av andra bilder i ett annat kuvert kan dras slutsatsen att bilderna har lämnats till SkJ av en R. Rodestam Ystad. Jag har inte lyckats hitta någon person med det namnet vid sökning på hitta.se. Dock vill jag här förmedla ett stycka svensk järnvägshistoria. På baksidan av varje bild har Rodestam noterat vad som försiggår och jag återger texten före varje bild.

1. Förberedelse för lyft av spåret c:a 50 cm för in skjutning av ”Fogelbergslyftaren”. Obs! männen vid domkrafterna. Den apparat, som lägges ned av manskapet, har till uppgift att ”maka” av makadam o. grus från slipern.
[image]

2. Spåret något upplyftat. Rullbanorna för ”Fogelbergarens” inrullning inlägges under det lyftade spåret. ”Fogelbergaren” i förgrunden.
[image]

3. ”Fogelbergaren” inrullas under spåret.
[image]

4.En järnbom hänges på lokets buffertar. I denna fästes 2 st reglerkrokar och i dessa linor, som sammankopplar ”Fogelbergaren” och ballastavmakaren med loket. Obs! de 2 männen med linor och en ”krok”.
[image]

5. Fogelbergaren på plats och ballastavmakaren framför draglinorna. – Klart för körning.
[image]

Om originalfotona med text på baksidan är av intresse för Järnvägsmuseet i Gävle så lämnar SkJ givetvis gärna över dem.

6. Fogelbergskörning pågår. Obs hur spåret lyftes ur makadamen strax bakom loket. Mellan loket och ”Fogelbergaren” en signalgivare som dirigerar körningen.
[image]

7.Körningen stoppas – tydligen något hinder eller ”trassel”.
(Här synes ballastavmakarens gummiplattor tydligt. Det är gamla bildäck.)
[image]

8.Körningen fortgår. Männen med spetten reglerar sliprar så snart dessa lämnat ”Fogelbergarens” lyftskenor.
[image]

9.Efter Fogelbergarens gång. Spåret lägges på makadamen. Det har då höjts c:a 2 cm. Männen i förgrunden baxar spåret tillrätta i ursprungligt läge.
[image]


Hela tråden: