När ersattes den gamla tidtabellsboken? (Tidtabeller)

av Thomas Tell, Vallentuna, Friday, September 15, 2023, 16:51 (18 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

På 1970-talet (möjligen från 1973?) började man med maskinskrivna sidor och enklare tryck. Det fanns IBM-skrivmaskiner med skrivkula som hade de särskilda symboler som krävdes: semaforsymbol med en, två eller tre vingar (för att ange signalbild i infartssignal), 'klump' för obevakad station, 'kryss i ring' för fast uppehåll mindre än en minut, 'korslagda hammare' för vardag samt 'kristet kors' för sön- och helgdag.

Jag har en sådan kula.

[image]
Bilden är rättvänd enda till den laddas upp här. Den är fotograferad rättvänd likt bilderna nedan.

[image]

[image]

Är det någon som har en skrivmaskin för kula?
/tell


Hela tråden: