Fagertsa Järnverks lok 3 i Fagersta 1963 (Järnväg allmänt)

av Conny Sernfalk, Saturday, September 23, 2023, 11:34 (79 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Vad är känt om ursprunget till tenderplogen som står bakom loket? Något ånglok som bruket haft någonstans eller inköpt? ser litet märklig med överliggande fjäderpaket men bredare överbyggnad som nog är mer sentida än tendern.

Är du säker på att det överhuvudtaget är f.d tender?
Inget av brukets kända egna lok var tenderlok. Däremot köpte bruket in ånglok för skrotning.

Tack till Torbjörn för fotot.

[image]
[image]
Från Ånglok vid Statens Järnvägar


Hela tråden: