Tankar kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ) (Järnvägspersonal)

av Christer Brimalm, Wednesday, November 15, 2023, 18:19 (24 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Jag har visst rört till det litet när jag läste tabellerna i TÖJ:s tidtabellsbok från 1950, som också är min källa..
Där kan man se på sid 172 att Bränninge vägkorsning låg 43,5 km från Väderstad och Kränge vk 39,9 km från Väderstad, alltså 3,6 km från Bränninge vk. Den vägkorsningen var väl kanske 200 m ifrån stationen? Då bör Kränge vk ha legat ca 3,8 km från Bränninge station.
Eftersom det var 2,9 km från Bränninge station till Kränge hpl måste alltså Kränge vk ha legat kanske 900 m väster om hållplatsen. Eller?
Det var 1,3 km mellan Kränge hpl och Ledbergskulle hpl (sid 159) så Kränge vk bör i så fall ha legat bara ca 400 m från Ledbergskulle hpl.
Järnvägen korsade två vägar strax öster om Ledbergskulle station. Kan det vara så att den östligaste av dessa kallades Kränge vk och hade automatiska signaler medan den västligaste manövrerades av platsvakten i Ledbergskulle? (Se utsnitt ur en gammal generalstabskarta.)

Vad gäller blanketten tror jag du har helt rätt.

[image]


Hela tråden: