Tankar kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ) (Järnvägspersonal)

av Jöran Johansson ⌂, NÖ Småland, Wednesday, November 15, 2023, 19:24 (24 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Jag har visst rört till det litet när jag läste tabellerna i TÖJ:s tidtabellsbok från 1950, som också är min källa..
Där kan man se på sid 172 att Bränninge vägkorsning låg 43,5 km från Väderstad och Kränge vk 39,9 km från Väderstad, alltså 3,6 km från Bränninge vk. Den vägkorsningen var väl kanske 200 m ifrån stationen? Då bör Kränge vk ha legat ca 3,8 km från Bränninge station.
Eftersom det var 2,9 km från Bränninge station till Kränge hpl måste alltså Kränge vk ha legat kanske 900 m väster om hållplatsen. Eller?
Det var 1,3 km mellan Kränge hpl och Ledbergskulle hpl (sid 159) så Kränge vk bör i så fall ha legat bara ca 400 m från Ledbergskulle hpl.
Järnvägen korsade två vägar strax öster om Ledbergskulle station. Kan det vara så att den östligaste av dessa kallades Kränge vk och hade automatiska signaler medan den västligaste manövrerades av platsvakten i Ledbergskulle? (Se utsnitt ur en gammal generalstabskarta.)

[image]

Kränge hållplats låg enligt Järnvägsdata vid km 3,1, men 3,0 stämmer bättre eftersom vägövergången vid Kränge hållplats låg på km 3,007 och hållplatsen låg omedelbart före denna. Så nära övergången att plankgången i korsningen syns på bilden i första inlägget. Det är rimligen denna korsning som avses med Kränge vk.

Öster om Ledbergskulle fanns 1950 bara en vägövergång kvar, den västra av de två som funnits tidigare. Redan då flygfotografering gjordes för den ekonomiska kartan i början av 1940-talet hade den östra övergången tagits bort och det ser inte ut att ha gjorts de närmast föregående åren.

Mellan Ledbergskulle och Bränninge fanns 1950 följande vägövergångar, den vid Ledbergskulle (allmän väg), den vid Kränge (enskild väg), en ägoväg vid Västerbränninge, landsvägen vid km 1,00 och samma landsväg även omedelbart utanför Bränninge.


Hela tråden: