Tankar kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ) (Järnvägspersonal)

av Harald ⌂, Göteborg, Wednesday, November 15, 2023, 19:59 (24 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Nu har jag tittat i TÖJ tidtabellsbok från 1939.
Där anges att Bränninge vk låg 43,5 km från Väderstad, Kränge Vk 40,2 km från Väderstad och Ledbergskulle vk 39,0 km från Väderstad.
Det skulle alltså vara 3,2 km från Bränninge vk till Kränge vk och 12 km från Kränge vk till Ledbergskulle vk
Där anges också att Kränge hpl låg 2,9 km från Bränninge och att det därifrån var 1,3 km till Ledbergskulle hpl .
Det står också att vid Kränge vk var det grindar som sköttes av vägvakten vid Kränge.

Låg Kränge hpl då där en mindre väg korsar järnvägen under r i Ledberg på generalstabskartan?

Lita på Jörans uppgifter. De är noggrannare än uppgifterna i tidtabellsboken.

Var Kränge hpl låg kan du se på den ekonomiska kartan:
https://kartbild.com/#17/58.44084/15.46794/0x14000
Det var också där Kränge vk låg.

Vägombyggnaden vid Ledberg så att det blev bara en korsning skedde 1922:
http://www.samlingsportalen.se/digitalt_arkiv/vvm/historiska_kartor/VVM_J1_AA_Generalst...


Hela tråden: