Tankar kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ) (Järnvägspersonal)

av Ola Almquist, Göteborg, Wednesday, November 15, 2023, 22:42 (24 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Kränge hållplats låg enligt Järnvägsdata vid km 3,1, men 3,0 stämmer bättre eftersom vägövergången vid Kränge hållplats låg på km 3,007 och hållplatsen låg omedelbart före denna. Så nära övergången att plankgången i korsningen syns på bilden i första inlägget. Det är rimligen denna korsning som avses med Kränge vk.

I tidtabellsboken del A för 38 ts gällande fr.o.m. 15 juni 1951 anges Kränge hp ligga 3,1 km från Bränninge (överensstämmer med grafen) och vägkorsningen (ringverk och automatiskt fungerande kontrollsignallykta) vid km 3+075.


Hela tråden: