Bolmen stn - 40 år sedan (Byggnad)

av Jonny Saljefeldt, Friday, November 17, 2023, 07:36 (11 dagar sedan) @ K Lemming

[image]

Bolmen stn i nov 1983.

Mvh Gunnar


Nerlagda tomma stationsbyggnader är alltid en trist syn. Finns huset kvar idag?

Det stod kvar 2019 enligt banvakt.se (reception för Bolmens camping).


Hela tråden: