Bolmen stn - 40 år sedan (Byggnad)

av Lennart Fransson, Friday, November 17, 2023, 09:18 (22 dagar sedan) @ K Lemming

Nerlagda tomma stationsbyggnader är alltid en trist syn.

Instämmer, men det finns ju goda exempel. T ex har stationshuset i Lidhult, som jag passerar då och då, under hösten restaurerats exteriört och ser väldigt propert ut.


Hela tråden: