Utländska personvagnar i Jönköping 1969 - vilket land? (Fordon: vagnar)

av Bertil Bengtsson, Friday, November 17, 2023, 10:48 (22 dagar sedan) @ HP

Visst är det vagnar från DR.

Bildkvaliteten gör det knepigt att avgöra vagntyperna - men vagnarna i övre bilden tycks alla ha den gotiska, spetsiga, takform som var så vanlig i östeuropeiska nybyggen under sent 60-tal och några årtionden framåt. De MITROPA-sovvagnar som gick upp till Stockholm var sådana.
Dessa vagnar byggdes av Bautzen och av Görlitz. De första hos DR kallades "typ B", senare blev de "typ Y" i enlighet med UIC:s standard. Skillnaderna var att vagnar typ B hade helt raka långsidor, medan UIC-typ Y hade instegsdörrarna något invinklade. Y var således aningen bredare än B, men inte mycket.

Vagnen i den nedre bilden ser ut som en "Modernisierungswagen" . Sådana var en ombyggnad och modernisering av allehanda snälltågsvagnar, både nitade från 20- och 30-talen och svetsade från 30- och 40-talen. Ramen, i den mån självbärande vagnar kan kallas ha en ram, bibehölls. Sidoväggarna byttes ut, om det var Schürzenwagen bibehölls kjolarna mellan boggierna (kjolarna ingick som ett bärande element i "ramen" ). Efter ombyggnad kunde man inte se skillnad på f.d. gamla nitade vagnar och nyare svetsade; de såg exakt likadana ut! Kupeindelning gjordes enhetlig, oavsett vagnens längd. Toaletter och vestibuler svarade för längdanpassningen.
Om man tittade på märkning över längd över buffertar och avstånd för boggimitt kunde man möjligen avgöra vad för sorts vagn som var ursprunget.

Exteriört skiljde sig "Modernisierungswagen" och "Rekowagen" åt genom de olika dörrarna. Rekowagen, som var kortare, hade de på 60-talet moderna vikdörrarna enligt UIC-standard, medan Modernisierungswagen hade vanliga enkla dörrar. Vagnen på bilden har INTE UIC-vikdörrar...

Berra


Hela tråden: