Rampning för hand i Fågelsta? (Järnväg allmänt)

av johanw, Saturday, November 18, 2023, 10:48 (21 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Jag hittade denna filmen på Smalspårsarkivet. När Kö vagnarna rampas av i Fågelsta sker det inte med Z65:an, den ser man stillastående trots att Kö vagnarna rullar av överföringsvagnarna.

Hur gick detta till? Knuffades vagnarna av med handkraft av växlingspersonalen och varför valdes denna metod här? Vad jag tidigare sett vid avrampning så sköt man ihop Q37:orna och drog av normalspårsvagnarna med normalspårsloket.

https://smalsparsarkivet.se/film/godstrafiken-mellan-vadstena-och-fagelsta/


Det lutar väl lite, så att normalspårsvagnarna rullar av överföringsvagnarna av egen kraft. Hade någon vagn stannat för tidigt, t ex i en skarv mellan två överföringsvagnar, så hade man väl fått hjälpa till med Z65, men så länge det rullade bra gick det väl enklare på detta sätt.

Som jag uppfattar det så är det bara en vagn som knuffas (det är ett lite klipp i filmen just vid knuffen) så den rullar ett stycke (den närmast Z4p), övriga vagnar skjuts genom att spärrblocken närmast smalspårsloket på överföringsvagnarna är kvar i läge tills både överföringsvagnen och normalspårsvagnen skjutits ihop så de nått vagnen framför.

När hela tågsättet är ihopskjutet och kopplat så drar Z65 av normalspårssättet (ganska fort...).

Jag förmodar att smalspårspersonalen har fullt ansvar till dess normalspårsättet är ihopkopplat och överföringsvagnarna är ihopskjutna och säkrade.

När man rampar av är det förhållandevis enkelt och kan ske oberoende i olika moment, men vid pårampning så måste ju antal överföringsvagnar i rampen vara rätt i antal, åtminstone inte för få.

Jag har varit vid rampen i Finspång på 80-telet och där gjorde vid avrampning smalspårspersonalen sitt, medan normalspårspersonalen växlande på industrierna. När normalspårsperonalen kom tillbaka därifrån så hämtade man normalspårssättet och kopplade ihop godståget mot Kimstad som på em. hämtades av en T44

En lutande ramp vill man nog helst undvika.

VH /J


Hela tråden: