Linfrön till SOAB – hur? (Fordon: vagnar)

av Stefan Nilsson ⌂, Lysviks station, Lyv, Värmland, Monday, November 20, 2023, 10:19 (8 dagar sedan) @ johanmmolin

Det måste rimligen ha transporterats säckvis.

Jag mindes att jag sett något om införsel av linfröprodukter med båt till Hästholmen. Och jomenvisst, år 1937 infördes rätt många ton "linfrökakor" dels via lastångarna SMÅLAND och ÖSTERGÖTLAND, som utgick från Göteborg, dels via s/s TRAFIK, som rimligen fått detta fraktat till sig via det västgötska smalspårsnätet. Det handlade om djurfoder, alldeles säkert.

Efter kriget kvarstod ganska många importregleringar, dels 1945, där det omtalas att "det numera inom landet fanns tillverkare av linfrökakor", såsom restprodukter vid tillverkning av linolja, men även av fernissa. 1947 beskrivs hur det kvarstod importförbud av linfrö, jordnötter "och andra oätliga produkter"! Undertecknat Gunnar Emanuel Sträng.

Men summa summarum; det odlades en hel del lin i Sverige, bland annat på östgötaslätten men alldeles säkert överallt där det fanns jordbruksbygder. Och linfrö kan näppeligen ha fraktats i bulk - det skulle väl krävts enorma odlingsarealer för att möjliggöra detta.

Och liksom man i Marseille bakade "jordnötskakor" av restprodukter från sin exklusiva tvåltillverkning (dessa kakor avsedda ursprungligen för inhemsk användning som fodermedel, men sedan det bildats en importfirma till Sverige, ävenledes med båt till Sverige och vidare till jordbruksbygderna, fram till dess andra världskriget stoppade importen) kan man nog förutsätta att det här också handlade om restprodukter.

Du kan nog lugnt utgå från att det fraktades "linfrökakor" från nämnda verksamhet i Mölndal för användning som jordbruksmedel, och eftersom mycket sådant fodermedel fördes in till Östergötlands jordbruksbygder med båt eller tåg från Göteborg så låter det ju högst rimligt att just dessa transporter kom från Mölndal.
Men med lastångare eller smalspår? Det låter ju snarast som om detta transporterades med lastbil antingen till västgötabanornas station eller till Lilla Bommens hamn. Alltså säckvis det också.

Tack Johan för input! Just till SOAB användes linfröna till att göra linolja (SOAB = Svenska Oljeslageriet AB), och jag föreställer mig med tanke på storleken på silon i Mölndal att det skulle ta en oerhörd tid att fylla den säckvis, men visst kan det ha varit så. Du kan se den t.ex. här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Oljeslageriaktiebolaget Enligt texten kom fröna under tidigt 1900-tal från utlandet och jag föreställer mig att de kördes per järnväg till Mölndals Övre.

--
Hälsningar
Stefan Nilsson
www.arstuga.se/jvg.htm


Hela tråden: