Anderbergs matarvattenförvärmare (Järnväg allmänt)

av BD, Monday, November 20, 2023, 12:59 (8 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Matarvattenförvärmare, patent No. 63906 8 augusti 1925.
Överhettare, patent No. 58031 20 oktober 1922.

Notera att den översta ritningen är daterad 16/1 1921 samt att sidorna kommer från 1921 års Loklära.

Det kanske även finns äldre patent från ingenjörsfirman ifråga?

I och för sig kan nog inte mycket ha funnits som var patenteringsbart i en rökgasmatarvattenförvärmare (economeiser).


Hela tråden: