Sydsvenska vägskydd: F5-driv vid Sandvägen (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, May 17, 2009, 10:14 (5513 dagar sedan)

Några bilder från Sveriges Järnvägsmuseumn, troligen fotade av tredje signalsektionen i mitten eller slutet av 1950-talet. Vägövergången heter Sandvägen, men jag vet inte vid vilken linje denna korsning fanns.
[image]
Till höger om korsningen på bilden ovan syns ett litet skjul med kaminrör. Kanske tidigare vägvaktskur? Dock saknas fönster
[image]
Till vänster i undre bilden finns en treskens huvudsignal (syns dåligt här), så Sandvägen låg troligen vid infarten till en station som saknade utfartssignaler (annars hade det funnits även försignalsken i infartssignalen, om det nu är en infartssignal!). Bakom cykeln till höger finns den elektriska drivanordningen. Lite till vänster om drivet syns en stolpe med vridlykta och vägsignalskärm. Vanligen satt sådana signalanordningar monterade på ena fällbomsstativet, men här har de kanske fått en annan placering för att synas bättre från banan. Signaleringen mot vägen ombesörjdes ju vid denna korsning av de röda elektriska lyktorna på kryssmärkesstolparna
[image]
Tydligen hade man elektrifierat (och kanske även automatiserat) vägskyddet genom att installera ett F5-driv av AVOS tillverkning

[image]

[image]

[image]
Ovan syns ena bomstativet, inklusive ringverket

[image]


Hela tråden: